Belépés

0 tétel

» Részletes keresés a boltokban
Help!
Hírlevelet kérek!
Ajánlatot kérek!
Képeslapot küldök!
Hírek
Hirdetések
Webshop
Időjárás
Időjárás előrejelzés
2013-07-04

* Környezet és éghajlat: a Bizottság 281,4 millió eurót fordít új projektekre

2013.07.03. Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

A LIFE+ program keretében az Európai Bizottság 248 új projekt finanszírozását hagyta jóvá. Minden tagállamból jelentkeztek projektekkel, amelyek természetvédelemmel, éghajlatváltozással, környezetvédelmi politikával, valamint a környezetre vonatkozó tájékoztatással és kommunikációval kapcsolatosak. Mindez összesen mintegy 556,4 millió eurós befektetést jelent, amelyből az Európai Unió 281,4 millió eurót áll.
CIKK CÍMEJanez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Az innovatív projektek számára a LIFE+ program továbbra is létfontosságú finanszírozási forrás. Ezek az új projektek nagyban hozzá fognak járulni Európa természeti tőkéjének megóvásához, megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen túlmenően azt a célt is támogatják, hogy az EU erőforrás-hatékonyabb, zöldebb és versenyképesebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá váljék.”

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „Idén is örömmel látom, hogy a LIFE-projektek egyre nagyobb része segít klímapolitikai céljaink megvalósulásában. Szeretnénk azonban még tovább menni: A 2014–2020-as új LIFE program több mint 850 millió eurót irányoz elő kifejezetten éghajlat-politikára. Ez azt jelenti, hogy a területre költött összeg körülbelül meg fog háromszorozódni.”

A Bizottság legutóbbi, 2012 szeptemberében zárult felhívására 1159 pályázat érkezett.

A LIFE+ program Természet és Biodiverzitás témájú projektjei a veszélyeztetett fajok és élőhelyek védettségi állapotának javítására irányulnak. A természetvédelmi szervezetek, kormányzati szervek és más felek által létrehozott partnerségektől beérkezett 258 pályázatból a Bizottság 92-t választott ki támogatásra. A 24 tagállamban található kedvezményezettek által vezetett projektek összesen 247,4 millió eurónyi befektetést jelentenek, amelyből az EU mintegy 139,3 millió eurót áll. A többség (82 db) olyan Természet projekt, amely a madár- és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásához és a Natura 2000 hálózat fenntartásához járul hozzá. A maradék 10 kísérleti program, amely a tágabb értelemben vett biológiai sokféleséggel kapcsolatos kérdésekre irányul (LIFE+ Biodiverzitás projektek).

A LIFE+ Környezetvédelmi politika és Irányítás kategóriájába tartozó kísérleti projektek innovatív szakpolitikai elképzelések, technológiák, módszerek és eszközök fejlesztését segítik. A Bizottság a köz- és a magánszektorbeli szervezetek által benyújtott 743 pályázatból 146 projekt részére ítélt meg támogatást. A 18 tagállamban található kedvezményezettek által vezetett sikeres projektek összesen 298,5 millió eurónyi befektetést jelentenek, amelyből az EU mintegy 136,8 millió eurót biztosít.

Ebben a kategóriában a Bizottság több mint 34,6 millió eurót nyújt 29, közvetlenül az éghajlatváltozás problémájával foglalkozó projekthez, melyek összköltségvetése 81,1 millió euró. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra azonban ezeken kívül közvetett módon számos más témájú projekt is hatással lesz.

További fontos projekttéma többek között a víz, a hulladékgazdálkodás, a természeti erőforrások, a vegyszerek, a városi környezet, a talaj és a levegőminőség.

A LIFE+ Információ és Kommunikáció kategóriájában olyan projektek szerepelnek, amelyek tájékoztatással és a környezetvédelem népszerűsítésével foglalkoznak. A Bizottság a köz- és a magánszférában működő természet- és/vagy környezetvédelmi szervezetek által benyújtott 158 javaslat közül 10 projektet választott ki. A kilenc tagállamban megvalósítandó, 10,5 millió eurós összbefektetést jelentő projektek finanszírozásához az Európai Unió hozzávetőleg 5,2 millió eurót biztosít.

A 10 projektből 4 a természeti és biológiai sokféleséggel kapcsolatos aggályokra hívja föl a figyelmet, a fennmaradó 6 pedig más környezeti ügyekre, például az éghajlatváltozásra, az erőforrás-hatékonyságra és a tengerparti környezetszennyezés megelőzésére fókuszál.

Háttér

2013. június 27-én, csütörtökön Brüsszelben sikerült informális megállapodásra jutni a LIFE program következő finanszírozási időszakáról (2014–2020). Változás lesz többek között a kifejezetten az éghajlatváltozás csökkentésére és a hozzá való alkalmazkodásra irányuló rész, és az „integrált projektek” új finanszírozási kategória. Ennek célja a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának erősítése annak érdekében, hogy további uniós, nemzeti és magánforrásból származó pénzek mobilizálásával növeljék a projektek hatókörét. A megállapodás jogszabályi formába öntéséhez az Európai Parlament és a Tanács hivatalos jóváhagyására van szükség.

A LIFE+ az Európai Unió környezetvédelmi célú pénzügyi eszköze, amelynek teljes költségvetése a 2007–2013 közötti időszakban 2,14 milliárd euró. A Bizottság évente egy LIFE+ pályázati felhívást tesz közzé.

További információk:

A LIFE+ keretében finanszírozott új projektek országonkénti bontásban: MEMO/13/638

Magyarország – 3 projekt (10,5 millió EUR)

LIFE+ Természet (3 projekt – 10,5 millió)
KASZÓ-LIFE (HM KASZÓ Erdőgazdaság Zrt.): A projekt fő célja a Magyarország délnyugati részén található Nyugat-Belső-Somogy természeti régió Natura 2000 területeinek kezelése és a károkat szenvedett természetes élőhelyek rehabilitációja. A projekt emellett arra is törekszik, hogy javítsa a Natura 2000 területként nyilvántartott Szentai-erdő erdős, lápos és füves területeinek vízellátását, továbbá elősegítse a terület csapadékmegtartását, s ezáltal hosszú távra biztosítsa a kedvező ökológiai állapotot. Kapcsolattartó: szasz.mihaly@kaszort.hu
HUGRASSLANDSLIFE (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság): A kilenc Natura 2000 területre kiterjedő projekt fő célja a pannon homoki gyepek és homoki sztyeppek élőhelyeinek védelme, amit az elburjánzó cserjék és az invazív fajok irtásával, a megfelelő természetvédelmi kezeléshez szükséges területek megvásárlásával és az ember által előidézett negatív hatások (tiltott úthasználat, illegális szemétlerakás, engedély nélküli bányászat) csökkentésével kíván megvalósítani. Kapcsolattartó: dinpi@dinpi.hu
LIFE szikes élőhelyek (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság): A projekt általános célja a Kiskunsági Nemzeti Parkban található egyik sekély, szikes tó, a Böddi-szék és a hozzá tartozó vízgyűjtő terület eredeti vízforgalmának és természetes élőhelyeinek helyreállítása. Ez a terület a Kárpát-medence legfontosabb szikes élőhelyei közé tartozik. A projekt továbbá az élőhely-kezelési tevékenységek fejlesztésével a terület ökológiai fenntarthatóságát is igyekszik megvalósítani. Kapcsolattartó: siposm@knp.hu


Vissza
Új termékek

Továbbiak >>

Új szolgáltatások

Továbbiak >>

Új forgalmazók

Egyszerű lista >>

Részletes lista >>

Új gyártók

Egyszerű lista >>

Részletes lista >>

Új szolgáltatók

Egyszerű lista >>

Részletes lista >>

Új márkák
EWS

Továbbiak >>

Népszerű termékek

Továbbiak >>

Hirdetések